Kognitiv beteendeterapi

Med ett starkt intresse och engagemang i att bidra till ett hållbart yrkesliv. I det ingår det att ge verktyg för att hantera den stress som är en del av våra liv. Tempot i samhället går snabbare och kraven blir inte färre. Många frågar sig hur de skall lösa kombinationen av arbete, privatliv och andra åtaganden.

Kognitiv terapi är lämpligt vid en mängd besvär eller problem

Vi arbetar bl.a med:

  • Stress
  • Oro
  • Sömnsvårigheter/Insomni
  • Ångest
  • Social fobi
  • Depression
  • Konflikthantering
  • Nedstämdhet

Att få arbeta med dem som vill göra förändringar för att få en bättre kvalitet på sin vardag, är ett privilegium. Kognitiv beteendeterapi är målinriktad och kan beskrivas som en form av problemlösning. Det är mer intressant hur problem kan lösas snarare än hur de har uppstått. Tidigare livserfarenheter har betydelse om det kan ge insikt om tankar, känslor och beteende idag.

Hur går KBT till?

Du väljer omfattning och eventuellt ett paket, därefter väljer vi vad vi ska arbeta med inom den ramen. Se prislista. Man arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Du är den som är expert på ditt eget liv och jag kan bistå med behandlingstekniker som är beprövade och tillsammans undersöker och finner vi nya förhållningssätt till problemet.

Tillsammans arbetar vi med att kartlägga och hitta förhållningssätt till tankar och känslor som inte är hjälpsamma.

I min bekantskapskrets är alla så lyckade, jag ville inte berätta vad jag arbetade med för jag kände att jag inte har kommit någonstans! Med stöd har jag nu en annan syn på vad jag kan erbjuda och en annan riktning. Mina egenskaper som jag inte tyckte dög, är jag numera sams med.
Ylva 32
Jag valde att ta min egen framtid i mina egna händer och när jag gjorde det fick jag nya resultat.
Johanna 35, Jurist
Jag har aldrig sökt hjälp för något mentalt tidigare, det kändes svårt. Ingen av mina vänner pratar om att de har det svårt varken på jobbet eller privat så det var ett stort steg.
Per 31, IT-konsult