Företagsanpassad rådgivning

Till företag erbjuder Full Capacity stöd och rådgivning genom att kartlägga och planera mål för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper.

Vi hittar motivation och riktning och kan därmed färdas mot målen på ett effektivare sätt. Vi erbjuder också rådgivning och coaching av ledare, individ- och teamanalyser, omställning/ outplacement, stöd i HR-frågor, hjälp med rekrytering och utbildning samt stödsamtal.

Med erfarenhet från näringslivet vet vi hur viktigt det är att ha produktiva engagerade medarbetare. Alla företag har olika utmaningar för att nå nya mål eller hålla sig på en bra nivå. Utmaningarna är inte sällan inom ledarskap, sjuktal, lönsamhet och låg självstyrning. På många nivåer slåss även medarbetare med att få balans i livet vilket avspeglar sig på produktiviteten, motivation och engagemanget.

Som arbetsgivare får företaget göra skatteavdrag för kostnader för förebyggande behandling det kan gälla förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och personlig rådgivning.

Vi kan erbjuda stöd på individuellt plan genom seminarier och workshops för att arbeta med eller fylla på energi i dessa frågor.

 • Stödsamtal
 • Chefsstöd – Top management till Middle Management
 • Styrkebaserad ledarutveckling
 • Omorganisationer och avveckling
 • Vägval
 • Seminarier och workshops
 • Stress/ Utmattning
 • Hinder i vardagen
 • Kommunikationsstilar
 • Psykisk (o)hälsa på arbetsplatsen
 • Sömn

Efter initiala bedömningssamtal kan jag erbjuda en handlingsplan för en förebyggande rehabilitering med välgrundat mål och syfte.

Vill bara meddela att din coachning nu lett till en två-årig internationell tjänst med placering i New York! Tänker mycket på vilken livlina du var för mig i en svår situation. Rekommenderar det till alla som är i samma situation.
Thomas 48, Specialist
Initialt träffade jag Barbara som anställd på en tidigare arbetsplats. När jag sökte nya utmaningar fick jag möjligheten att arbeta med mina egna mål tillsammans med henne. Trots att kartläggningen visade att min väg visade sig inte var bolagets fick jag starkt stöd, lösningsinriktade insatser samt professionell vägledning för att komma vidare. Jag är en modig person och fick hjälp att se lösningen genom ett engagerat coachande förhållningssätt. I processen fick jag helt nya resultat på andra områden, som ringar på vattnet.
Anna, CSR Manager
Under min anställning så hjälpte Barbara mig med att kartlägga mina förmågor samt vilja. Vi formulerade mitt personliga jobbmål samt satte upp en handlingsplan. Utöver detta så vässade vi mitt CV samt hur jag blir framgångsrik på anställningsintervjun.
Nocky, Sales Consultant