Coaching

Vi arbetar med arbetsrelaterade skavsår, stress och karriärsförvirring. 

Du får praktisk handledning i en karriärsförvirrad situation, kartläggning av din kapacitet och dina USP (Unique Selling Points), vi kan tillsammans undersöka vart du skulle passa. Du kan även skapa din egen utvecklingsplan och med den finna din motivation i en riktning som du finner bäst. Många beskriver att de har ”råkat” eller det har slumpat sig på olika sätt genom arbetslivet.

Det är sällan det vi ser när vi gör en grundlig genomlysning. Du kan även få med dig en ”one liner” som du kan använda när du refererar till vart du är och vart du ska samt vad du verkligen kan erbjuda.

  • Konflikthantering
  • CV
  • Inför intervju
  • Ditt erbjudande – vad är det du verkligen kan?
Impad, nytt jobb efter 3 möten! Super tack.
Pappa till en klient
Jag utvecklar mina anställa kontinuerligt men jag har barn och ett krävande arbete så jag glömmer bort min egen utveckling. Det är inte lätt att be om stöd inom min organisation men nu har jag ett bollplank för bara mig!
Karin 36, Chef och Jurist
Här får jag tid att tänka till på vad jag vill med min yrkesinriktning, jag får möjlighet att ventilera och får nya perspektiv när jag själv kör fast.
Erik 34, Akademiker